Håll dig uppdaterad om pandemin hos Folkhälsomyndigheten.

Citypolarna har ordet

Regler och normer, vad gäller?

Inlägg

Det är inte helt lätt för över 1000 personer att dela samma plattform och det är inte första gången som medlemmar har svårt att enas om hur Citypolarna bör användas. Alla har vi olika förväntningar och olika syn på vad som är rätt och fel. Inte för att det är någon kris just nu, men vi har fått in lite frågor kring vad som gäller för aktiviteterna, vilka rättigheter och skyldigheter man har som arrangör och deltagare. Så dessa frågor tänkte jag försöka besvara i detta inlägg.

Måste man uppge skäl till avhopp innan avbokningstiden gått ut?
Nej, inte alls på något sätt. Totalt irrelevant. Innan avbokningstiden gått ut eller om där inte är någon avbokningstid är det fritt fram för vem som helst att avboka sig helt utan anledning. Om man däremot avbokar sig efter att avbokningstiden gått ut eller inte dyker upp på en aktivitet som man anmält sig till... så har man inte heller någon som helst skyldighet att förklara varför man inte kom. Nä, för orsaken kan vara allt från att jag blev förkyld till jag fick tid på mottagningen för gynekologisk hälsa. I bästa fall är informationen ointressant och i värsta fall kan den vara väldigt personlig eller rent av olämplig att dela med sig. I inget fall gör det saken bättre att veta att personen som avbokade sig i sista stund, gjorde det på grund av vinterkräksjukan.

Det som däremot är av intresse är att se om detta är ett återkommande beteende hos en medlem. Om personen är för nervös för att gå och aldrig vågar gå hela vägen till aktiviteten eller att personen är så slarvig att denne glömmer bort att gå. Men här finns det en funktion på sidan som heter ”suris” som gör att vi kan hålla reda på dessa personer oavsett vilken arrangör som råkar ut för dem och det får som följd att personen kommer placeras sist i alla listor med begränsat antal platser mm. För att inte skapa fler problem än nödvändigt.

Får man lägga upp en aktivitet samma dag som någon annan lagt upp en och på så sätt konkurrera om medlemmarna?
Ja, absolut. Där finns inget som hindrar. Dock ska man tänka på att du som arrangör är ansvarig för de som går på din aktivitet, att de hittar gruppen och att de har bokade bord att äta vid om det behövs mm. Naturligtvis är det inte så att man konsekvent ska lägga upp en konkurrerande aktivitet för att en arrangör valt att begränsa till ett fåtal platser, bara för att man inte uppskattar små aktiviteter. Då är det bättre att respektera det och kanske lämpligare att placera sin egen aktivitet på ett annat ställe. Men om det rör sig om en publik lokal så finns där inget som direkt hindrar och där finns medlemmar som föredrar vissa arrangörer framför andra och att kalla det för att konkurrera låter snarare som att vi har att göra med ägodelar än människor med känslor och en egen vilja. Lägg upp den typen av aktivitet du vill ha, men visa hänsyn och låt bli att medvetet förstöra för andra arrangörer som vill ha sina aktiviteter på sitt sätt, så kommer allt att ordna sig.

Får man stänga av någon godtyckligt från sin aktivitet eller gäller 1.1 enligt Citypolarnas regler, dvs alla är välkomna?
Alla är alltid välkomna. Vi har skrivit om regeln lite för att göra den tydligare. Äger aktiviteten rum hemma hos någon, så har den personen laglig rätt att neka tillträde till enskilda medlemmar. Det är det enda tillfället som man får lov att göra det i dag. Annars gäller att du har rätt att gå på alla aktiviteter du kan se i kalendern. Sedan finns där begränsningar i antal deltagare, där gäller först till kvarn principen. Utöver det har vi segmenterade aktiviteter, där aktiviteterna endast visas för de som har rätt ålder och kön för segmentet, likaså privata aktiviteter som enbart visas för de som aktivt blivit inbjudna till aktiviteten.

Sedan har det i enstaka fall hänt att två personer inte kommit överens och då har det oftast slutat med att de inte har intresse av att umgås på samma aktiviteter och någon gång har vi fått gå in och be en person undvika en annan medlems aktiviteter när vi sett att där rått en konflikt som medlemmarna inte kunnat lösa gemensamt. Om inget av detta fungerar så är enda alternativet att stänga av en av medlemmarna från siten. På över 10 år har vi endast stängt av 5 personer och 2 av dem har vi senare kunnat släppa tillbaka till sidan igen efter att konflikten lagt sig.

Är det ett okej beteende att en enskild person håller koll på vad medlemmarna gör när de inte träffas?
Nej, det är inte ett okej beteende, men om det görs i det tysta är det svårt att hindra. Om där däremot kommer anklagelser och påhopp som rör vad en person gör på sin fritid så skulle jag klassa det som stalking och om jag inte är helt felunderrättad så är det något man kan polisanmäla en person för. I alla fall om det sker upprepade gånger på ett utstuderat sätt och man kan bevisa det. Att någon råkat se att du varit på en aktivitet på Facebook samma dag som du avbokat dig från dennes aktivitet kanske inte är stalking och det kan även såra personen som då upplever sig bortvald. Men du har ingen skyldighet att försvara ditt val av underhållning för någon och en sårad arrangör har ingen rätt att anklaga dig för dina val heller.

Publicerat 4 November 2019 23:00
Johan